Word Doodle 4,5/5
(74)us (517)
fr (0)
jp (0)
cn (0)
es (0)
pt (0)
mx (0)
de (0)
kr (0)
it (0)
se (74)
ru (0)
nl (0)
gb (0)
Gratis
Hämta

Word Doodle

us fr jp cn es pt mx de kr it ru nl gb

Av Xue Ning

Gillar du ansluta ordspel? Vill du prova det mest populära anslutna ordspelet? Vårt orddoodle har det bästa kvalitetsgränssnittet, mest innovativa gameplay och mest exakta ord. Ord Klotter är inte bara ansluta orden, men också ett tänkande träningsverktyg.

Hur man spelar?
Använd fingrarna enkelt för att ansluta bokstäverna i rätt ordning. Efter att du har byggt ett ord får du mynt och om du fyller i alla ämnen kommer du att avblockera en ny nivå.
Ord Klotter har många dolda nivåer, du får tips!
Ta reda på alla möjliga ordkombinationer
Bokstäver kan användas flera gånger.
Fyllde upp alla rutor med rätt ord
Använd "Hint" när du fastnat

Spel Feature:
Mer än 1000 nivåer
Extra bonus ännu att utnyttja
Lätt spelupplevelse
Spela Ord Klotter var som helst och när som helst

Vad gör Ord Klotter så speciell?
Helt gratis
Enkel och intressant gameplay
Flerspråkigt stöd
Inga tidsgränser
Dolda extraord
Inget behov av Wi-Fi
Svårigheter? Tips-knappen hjälper dig att slå nivåerna snabbt.

Ett fascinerande ord att upptäcka spel, utformat för att träna din hjärna och lära sig nya ord. Vi respekterar användarnas erfarenhet och feedback, så gärna ge några förslag på hur vi kan förbättra spelet. Använd din fantasi och logiska tänkande för att slutföra varje nivå.

【English Description】
Do you like connect words games? Want to try the most popular connect words game? Our word doodle have the best quality interface, most innovative gameplay and most precise words. Word Doodle not only is connect the words, but also a thinking training tool.

How to play?
Use fingers simply to connect the letters in proper order. After building a word you`ll get coins and if you fill in all the blanks you`ll unblock a new level.
Word doodle has a lot of hidden levels, you`ll get hints!
Find out all possible word combination
Letters can be used repeatedly.
Filled up all squares with the right word
Use “Hint” when got stuck

Game Feature:
More than 1000 levels
Extra bonus yet to exploit
Smooth game experience
Play Word Doodle anywhere and anytime

What makes word doodle so special?
Completely free
Easy and interesting gameplay
Multiple language support
No time limits
Hidden extra words
No need for Wi-Fi
Difficulties? Hints button will help you beat levels quickly.

A fascinating word discovering game, designed to train your brain and learn new words. We respect users’ experience and feedback, so feel free to give some suggestions how we can improve the game. Use your imagination and logic thinking to complete each level.

Release Notes

2017-12-07 | Version : 1.9.7 | Storlek : 155,8 MB
1.Fixed language crush
2.Game Experience Optimized
3.Bug Fixed

2017-12-06 | Version : 1.9.6 | Storlek : 155,8 MB
1.Mera språk för urval: danska, svenska, norska, finska, tyska, franska
2.Fixed switch språk krossa
3.Game Experience Optimized
4.Bug Fixed

2017-11-24 | Version : 1.9.5 | Storlek : 155,1 MB
1.More languages for selection: Danish,Swedish,Norwegian,Finnish,German,French
2.Fixed switch language crush
3.Game Experience Optimized
4.Bug Fixed

Skärmdumpar iPhone / iPod :

Skärmdumpar iPhone / iPod Skärmdumpar iPhone / iPod Skärmdumpar iPhone / iPod Skärmdumpar iPhone / iPod Skärmdumpar iPhone / iPod

Skärmdumpar iPad :

Skärmdumpar iPad Skärmdumpar iPad Skärmdumpar iPad Skärmdumpar iPad Skärmdumpar iPad

Kategori

Spel , Underhållning , Pussel , Ordspel


Enheter som stöds : iPad 2 Wifi , iPad 2 3G , iPhone 4S , iPad 3rd Gen , iPad 3rd Gen 4G , iPhone 5 , iPod Touch 5th Gen , iPad 4th Gen , iPad 4th Gen 4G , iPad Mini , iPad Mini 4G , iPhone 5C , iPhone 5S , iPad Air , iPad Air Cel , iPad Mini Retina , iPad Mini Retina Cel , iPhone6 , iPhone6 Plus , iPad Air 2 , iPad Air 2 Cel , iPad Mini 3 , iPad Mini 3 Cel , iPod Touch 6th Gen , iPhone 6s , iPhone 6s Plus , iPad Mini 4 , iPad Mini 4 Cel , iPad Pro , iPad Pro Cel , iPad Pro 97 , iPad Pro 97 Cel , iPhone SE , iPhone 7 , iPhone 7 Plus , iPhone 3GS , iPhone 4 , iPod Touch 4th Gen , iPad 6.11 , iPad 6.12 , iPad 7.1 , iPad 7.2 , iPad 7.3 , iPad 7.4 , iPhone 8 , iPhone 8 Plus , iPhone X


Att upptäcka

Bubble Blast Valentine
Bubble Blast Valentine

Pris : Gratis

Spider Solitaire ►
Spider Solitaire ►

Pris : Gratis

Bubble Blast Boxes
Bubble Blast Boxes

Pris : Gratis

Pirates
Pirates

Pris : Gratis

Upptäck skillnaderna 2
Upptäck skillnaderna 2

Pris : GratisiPhone och iPad program

iPhone och iPad Games

Mac OS X-program

Mac OS X Games

Tillbaka till toppen

   Follow @FormidApps